Ubezpieczenie błędu medycznego jako mechanizm ochrony prawnej lekarza

W wielu krajach lekarzom brakuje ochrony prawnej i jest to jeden z głównych problemów systemów opieki zdrowotnej w nowo niepodległych państwach

W wielu krajach lekarzom brakuje ochrony prawnej i jest to jeden z głównych problemów systemów opieki zdrowotnej w nowo niepodległych państwach. Od czasu do czasu prasa rozpisuje się o konsekwencjach błędów medycznych, które prowadzą do śmiertelnych skutków. A opinia publiczna wraz z dziennikarzami, nie rozumiejąc związku przyczynowo-skutkowego, zaciekle piętnuje “morderców w białych kitlach”.

Kraje cywilizowane od dawna stosują mechanizm chroniący personel medyczny przed sprawami karnymi w przypadku błędu medycznego. “Errare humanum est” – nieodłączną cechą człowieka jest popełnianie błędów. Lekarze też są ludźmi i mają prawo do popełniania błędów. Ochrona prawna lekarza porzeczki w sosie morelowym jest podstawą ubezpieczeń od błędów lekarskich w krajach o dobrze rozwiniętym systemie opieki zdrowotnej.

Jak działa system ubezpieczeń w Polsce?

Błąd medyczny to niezamierzony uszczerbek na zdrowiu pacjenta, spowodowany niewłaściwym i błędnym postępowaniem lekarza lub innego pracownika służby zdrowia w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Kluczowy jest tu brak złej woli, co automatycznie zwalnia lekarza z odpowiedzialności karnej, ale może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub finansową. Ubezpieczenie pokrywa szkody wyrządzone pacjentowi i jego bliskim, co rozwiązuje problem odpowiedzialności finansowej personelu medycznego.

Przykłady błędów medycznych

Pacjent zmarł na fotelu dentystycznym podczas zabiegu stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym. W postępowaniu sąd stwierdził szereg nieprawidłowości, m.in. brak monitora pracy serca i defibrylatora, dokumentacji dotyczącej znieczulenia oraz zgody pacjenta na znieczulenie z uwzględnieniem jego ryzyka. Pozwani byli dentystą i anestezjologiem. Wysokość odszkodowania: 150.000 zł dla każdego z powodów.

Dziecko zmarło podczas porodu z powodu niedotlenienia spowodowanego zaplątaniem się pępowiny. Rodzice domagali się odszkodowania za zaniedbanie i zwłokę w podjęciu decyzji o wykonaniu cesarskiego cięcia. Sąd orzekł, że ubezpieczony lekarz dopuścił się rażącego niedbalstwa. Odszkodowanie: ponad 1 mln zł.

Dlaczego lekarz powinien być ubezpieczony?

Wraz z rozwojem technologii medycznych wzrasta ryzyko związane z wykonywaniem działalności medycznej. Wyższa odpowiedzialność, zwiększone obowiązki i zmęczenie zwiększają prawdopodobieństwo popełnienia błędów i późniejszych ewentualnych roszczeń ze strony pacjentów, którzy w takich sytuacjach częściej decydują się na skierowanie sprawy do sądu.